Duchovná rodina ctiteľov Fatimskej Panny Márie

Apoštolát Fatimy je osobitnou formou zapojenia priateľov a dobrodincov Nadácie Slovakia Christiana v aktívnej propagácii Posolstva Panny Márie z Fatimy prostredníctvom modlitby a finančnej podpory.

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium (Mk 16,15).