Duchovná rodina ctiteľov Fatimskej Panny Márie

Fatimský apoštolát je osobitnou formou zapojenia sa priateľov a dobrodincov Nadácie Slovakia Christiana v aktívnej propagácii Posolstva Panny Márie z Fatimy prostredníctvom modlitby a finančnej podpory.

 

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium (Mk 16,15).

Šírme spoločne posolstvo viery, nádeje a lásky.  Konajme pokánie za duše v očistci a modlíme sa posvätný ruženec.

Vďaka aktívnym podporovateľom sme spoločne mohli rozšíriť :

  • 152 600 Fatimských Kalendárov „365 dni s Máriou”,

  • 46 300 posvätených ružencov,

  • 63 200 zázračných medailí,

  • takmer 40 000 príveskov s nadpisom: Nehanbím sa za Ježiša,

  • 43 000 obrázkov s Pannou Máriou Fatimskou,

  • takmer 100 000 kníh Fatima. Posolstvo tragédie, či nádeje?

  • vyše 31 000 obrázkov s vyobrazením Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša

 

Prečo sa Panna Mária zjavila vo Fatime? Čo sa stalo v Rusku?

Hekatomba i triumf

Aký vplyv malo rozšírenie zhubnej ideológie komunizmu po celom svete po roku 1917?