AKO SA STAŤ ČLENOM FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU DUCHOVNEJ RODINY PODPOROVATEĽOV NADÁCIE SLOVAKIA CHRISTIANA?

 

Je potrebné zavolať na telefónne číslo:

  02/222 00 777 ,alebo 0904109490

(po-pia 9.00-16.00 hod.)

 

AKO APOŠTOLI FATIMY môžete podporovať našu nadáciu

 

• MODLITBOU – každodenne sa modlite ruženec (minimálne 5 desiatkov) alebo aspoň jedenkrát Zdravas Mária… na úmysel všetkých členov Fatimského Apoštolátu

• OBETAMI – Denne obetovať svoje námahy a ťažkosti, s pokorou vykonávať svoje povinnosti a vernosť zákonom Božím

  • Modlitbou pobožnosti prvých sobôt – raz mesačne (súkromne, alebo v spoločenstve, či vo farnosti)

  • Dobrovoľne si zvoliť výšku mesačného milodaru – finančnej podpory *(min. 6 €), ktoré budú použité na realizáciu apoštolátu zo strany nadácie

 

 

 

 

* Účasť na Fatimskom Apoštoláte, a s tým spojené milodary, sú dobrovoľné a nezakladajú žiadny finančný záväzok z Vašej strany.

Online registráciaPotvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. ***