Nazrite do nášho časopisu:

„SPOJENECTVO S MÁRIOU“

Dvojmesačník, ktorý je obetovaný Panne Márii a slúži k šíreniu fatimského posolstva,

posolstva viery, nádeje a lásky, ktoré nám odovzdala Panna Mária pred 105 romi . . .