Duchovná rodina ctiteľov Fatimskej Panny Márie

Fatimský apoštolát je osobitnou formou zapojenia sa priateľov a dobrodincov Nadácie Slovakia Christiana v aktívnej propagácii Posolstva Panny Márie z Fatimy prostredníctvom modlitby a finančnej podpory.

 

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium (Mk 16,15).

Šírme spoločne posolstvo viery, nádeje a lásky.  Konajme pokánie za duše v očistci a modlíme sa posvätný ruženec.

 

Prečo sa Panna Mária zjavila vo Fatime? Čo sa stalo v Rusku?

Hekatomba i triumf

Aký vplyv malo rozšírenie zhubnej ideológie komunizmu po celom svete po roku 1917?