Po roku členstva sa každý z členov fatimského Apoštolátu zúčastní žrebovania o niekoľkodňový pútnický zájazd do Fatimy, ktorý pre naše podporovateľov budeme organizovať pravidelne, začínajúc rokom 2020!

Zdj

Pri tejto návšteve Fatimy sa tak každý pútnik bude môcť zapojiť do zapaľovania sviec, ktoré poslali priatelia Nadácie Slovakia Christiana spolu so svojimi úmyslami, za ktoré bude slúžená Svätá omša a pomodlíme sa tiež spoločne ruženec.

Zdj

Niekoľko záberov z púti vo Fatime

Zdj