Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci – Fatimské soboty

 

Prečo by sme sa mali modliť pobožnosť prvých sobôt hovorí  ThLic. Peter Mášik v rámci konferencie:

Fatima: Posolstvo tragédie či nádeje?

 

Päť prvých sobôt

Spiritualita fatimských zjavení má svoj špecifický výraz v pobožnosti prvých sobôt v mesiaci.  10. decembra 1925 sa sestre Lucii zjavila Panna Mária v cele rehoľného domu v Pontevedra s dieťaťom Ježiš. Panna Mária jej ukázala na dlani svoje srdce ovinuté tŕňmi a povedala jej: «Dcéra, pozri na moje srdce, ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minúť pri rozjímaní 15 tajomstiev ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáseTieto základné duchovné cvičenia fatimských sobôt formujú srdcia ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Počas nočnej modlitby z 29. na 30. mája 1930 Pán Ježiš povedal sestre Lucii, že praktizovanie pobožnosti prvých sobôt bude možné taktiež v nedeľu po prvej sobote, ak s tým budú kňazi súhlasiť. Potom Pán Ježiš Lucii vysvetlil, prečo päť prvých sobôt a nie sedem, alebo deväť: «Dcére moja, dôvod je veľmi jednoduchý: je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:

1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu.

2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej

3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia.

4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.

5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny

Úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie má prenikať nielen sviatosť zmierenia, ale aj všetky ostatné prvky pobožnosti prvých sobôt.

Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci však v cirkvi bola známa už aj pred fatimskými zjaveniami.

Svätý Otec, pápež Pius X., aby zveľadil pobožnosť veriacich k preslávnej a nepoškvrnenej Matke Božej a povzbudil túžbu dávať  náhradu, ktorá chce byť zo strany veriacich akýmsi odčinením za odsúdeniahodné zlorečenia, ktorými ničomní ľudia znesväcujú najsvätejšie meno a vznešenú hodnosť svätej Panny, z vlastného rozhodnutia sa rozhodol udeliť plnomocné odpustky, ktoré sa môžu obetovať i za mŕtvych, všetkým tým, čo v prvú sobotu mesiaca, po svätej spovedi a svätom prijímaní vykonajú v duchu zadosťučinenia, nejaké osobitné cvičenia na česť preblahoslavenej a nepoškvrnenej Panny a pomodlia sa na úmysel sv. Otca.

Decretum S. Penitentiariae de die 13. junii 1912 cfr. Acta Apost. Sedis 1912 pg. 623
Uverejnené v časopise Posol Božského Srdca, r. 1944 str.15 :Naša odpoveď na fatimské posolstvo Panny Márie. Trnava

Odpovede na najčastejšie otázky ohľadne pobožnosti prvých sobôt:

  • Milosti plynúce z tejto pobožnosti počas sobôt, záväzne po sebe nasledujúcich
  • Pobožnosťmožné vykonať aj súkromne – nie je potrebná spoločná pobožnosť vo farnosti, najmä ak nie je možnosť spoločnej modlitby.
  • Desiatky ruženca nie je potrebné pomodliť sa naraz, ale je možne rozdeliť ich na časti počas celého dňa
  • Záväzok, ktorý na seba berie Fatimský apoštol nie je sľubom a teda nie je viazaný pod ťažkým hriechom, ako napríklad rehoľník, či zasvätená osoba
  • Samotná modlitba pobožnosti Fatimskej soboty vykonaná formou tzv. Večeradla, v sebe zahŕňa potrebných 15 minút rozjímania vzhľadom na to, že je vykonaná slávnostným spôsobom