Nazrite do nášho časopisu:

„SPOJENECTVO S MÁRIOU“

Dvojmesačník, ktorý je obetovaný Panne Márii a slúži k šírenie fatimského posolstva,

posolstva viery, nádeje a lásky . . .